Gulička na ploche - simulovaný model


Reálny model model Gulička na ploche je vyrobený firmou Humusoft. Pozostáva z plochy nakláňajúcej sa okolo svojej stredovej osi a to tak, že sklon plochy môže byť ovládaný v dvoch zvislých smeroch.  Táto aplikácia je simulovanou verzoiu skutočného reálneho modelu.

Simulačné overenie algoritmov

Jednotlivé metódy je možné aj simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera a nových webových technológií priamo tu

Mail napíšte nám
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice