Magnetická levitácia


Reálny model Magnetická levitácia je vyrobený firmou Humusoft, ako učebná pomôcka pod popisným číslom CE152. Predstavuje jednodimenzionálny silno nelineárny nestabilný systém umožňujúci štúdium dynamiky systému a experimentáciu s množstvom riadiacich algoritmov založených na klasickej a modernej teórii.

 -=> TU <=-     si môžete vyskúšať rôzne druhy simulácií.

Mail Marek Daňo
© 2005, CyberVirtLab KKUI FEI TU Kosice