TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
KATEDRA KYBERNETIKY A UMELEJ INTELIGENCIE
Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov

Intro: Vitajte! Táto webová aplikácia prezentuje vybrané výsledky simulácií, ktoré boli získané pomocou softvérového nástroja pre analýzu a riadenie hybridných systémov. Nástroj má názov HAC_GUI a bol vytvorený ako súčasť diplomovej práce. Pre prácu s touto interaktívnou aplikáciou sa riaďte príslušnými inštrukciami. Podrobný popis jednotlivých Oblastí záujmu a hybridných systémov je v diplomovej práci a v nápovedách HAC_GUI.

Krok 1: Zvoľte Oblasť záujmu stlačením jedného z nasledujúcich tlačidiel:
Krok 2: Zvoľte hybridný systém stlačením jedného z obrázkov:
Krok 3: Zvoľte jednu možnosť pre každý RadioButtonList:Stránka je súčasťou diplomovej práce - Návrh programového nástroja s aplikáciou pre modelovanie a riadenie hybridných systémov
Vypracoval: Dominik Grigľák
Vedúci práce: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
Konzultant: Ing. Dominik Vošček