Analýza dynamiky systému Gulička na tanieri


Vstupné hodnoty: 

Počiatočná poloha guličky na osi x:     m

Počiatočná poloha guličky na osi y:    m

Počiatočné natočenie taniera - os x:    °

Počiatočné natočenie taniera - os y:    °

Napätie servomotora pre os x:  ux = V

Napätie servomotora pre os y:  uy = V

Doba simulácie: s    

Typ poruchy:
                        


                Späť na hlavnú stránku