Simulácia regulácie systému Gulička na tanieri do požadovanej polohy


Počiatočná a požadovaná poloha: 

Počiatočná poloha guličky na osi x:     m

Počiatočná poloha guličky na osi y:     m

Počiatočné natočenie taniera - os x:    °

Počiatočné natočenie taniera - os y:    °

Požadovaná poloha guličky na osi x:  m
(Zadajte hodnotu z intervalu <-0.18 - 0.18>.)

Požadovaná poloha guličky na osi y:   m
Zadajte hodnotu z intervalu <-0.18 - 0.18>.

Metóda syntézy regulátora: 
 
 

max. preregulovanie (Naslin): %

Typ regulátora:           Typ poruchy:
                 
              

Perióda vzorkovania (PSD regulátor): s


                         

                Späť na hlavnú stránku