Simulácia regulácie systému Gulička na tanieri - sledovanie trajektórie


Počiatočná a požadovaná poloha: 

Počiatočná poloha guličky na osi x:     m

Počiatočná poloha guličky na osi y:     m

Počiatočné natočenie taniera - os x:    °

Počiatočné natočenie taniera - os y:    °

Požadovaná trajektória guličky na tanieri:

                  

Metóda syntézy regulátora: max. preregulovanie (Naslin): %

Typ regulátora:           Typ poruchy:

              

Perióda vzorkovania (PSD regulátor): s


                         

                Späť na hlavnú stránku                
  
                
Schéma v Simulinku