Hydraulický systém
Hydraulický systém

Hydraulický systém tvoria dve nádoby s prierezom S2, S3 a výškou h2max, h3max. Nádoby sú prepojené ventilom V1 s prierezom SV1. Kvapalina je do 1. nádoby privádzaná z vaničky cez prívodnú trubicu s prierezom S1 a výškou h1max prostredníctvom čerpadla a vyteká z druhej nádoby späť do vaničky cez ventil V2 s prierezom SV2. Tlak kvapaliny v jednotlivých častiach dynamického systému je p0, p1, p2 a p3.   

Jedným zo vstupov modelu Hydraulický systém je veľkosť napájacieho napätia motora čerpadla Umot. V závislosti od veľkosti Umot sa mení aj veľkosť prítoku cez prívodnú trubicu Q1 do prvej nádoby. Ďalším vstupom do systému, resp. poruchovou veličinou je veľkosť otvorenia druhého ventilu LV2.

Výstupmi tohto systému sú výšky hladín v oboch nádobách h2(t) a h3(t), ako aj výška hladiny v prívodnej trubici h1(t).


Parametre dynamického systému

Označenie

Význam

Jednotka

h1max

Výška prívodnej trubice

m

h2max

Výška prvej nádoby

m

h3max

Výška druhej nádoby

m

S1

Prierez prívodnej trubice

m2

S2

Prierez prvej nádoby

m2

S3

Prierez druhej nádoby

m2

Sc

Prierez netesnosti čerpadla

m2

SV1

Prierez ventilu V1

m2

SV2

Prierez ventilu V2

m2

LV1 Otvorenie ventilu V1 (0-1) -
LV2 Otvorenie ventilu V2 (0-1) -

Umot

Napájacie napätie motora čerpadla

V

Unecit

Necitlivosť motora čerpadla

V

g

Gravitačné zrýchlenie

m.s-2

k

Konštanta motora

m3V-1s-1


  Matematický opis dynamického systému
Matematický opis hydraulického systému pozostáva z nelineárnych diferenciálnych rovníc 1. rádu:

 NDR


 
  Späť na hlavnú stránku