Simulácia regulácie hydraulického systému na požadovanú hodnotu
Pracovný bod:

Napätie motora čerpadla: Umot =   V

Otvorenie ventilu V1:        LV1   = %

Otvorenie ventilu V2:        LV2   = %       

Riadiaca veličina (referenčná trajektória): 

Výška hladiny v 2. nádobe: H3poz = m
(Zadajte hodnotu z intervalu <0 - 0.3>.)

Metóda syntézy regulátora: max. preregulovanie (Naslin): %

Typ regulátora:             Typ poruchy:

                      
 
Perióda vzorkovania (PSD regulátor): s

                          

                Späť na hlavnú stránku

  
                
                                                                                                                                                                                                  Schéma v Simulinku