Simulácia regulácie hydraulického systému na meniaci sa vstupný signál
Pracovný bod:

Napätie motora čerpadla: Umot =   V

Otvorenie ventilu V1:        LV1   = %

Otvorenie ventilu V2:        LV2   = %         

Metóda syntézy regulátora: max. preregulovanie (Naslin): %

Typ regulátora:             Typ signálu w:

                          
 
Perióda vzorkovania (PSD regulátor): s


                        


              Späť na hlavnú stránku

  
                
                                                                                                                                                                                                                                                                     Schéma v Simulinku