Simulačné overenie algoritmov riadenia helikoptéry


Algoritmy riadenia navrhnuté zo V/V popisu modelu helikoptéry
Algoritmy riadenia navrhnuté zo stavového popisu riadenia
© 2006 Michal Lukáč & Richard Lonščák.