Algoritmy modelovania a riadenia pre model robota Khepera II

 

 

 

 

 


Napíšte nám , © 2009,KKUI FEI TU Košice