Simulačné overenie algoritmov modelovania a riadenia Khepery


Modelovania mobilného robota Khepera II

 

 

 

 

 

 

 

Napíšte nám , © 2009, KKUI FEI TU Košice