Výpočet slučkových prúdov

Zapojenie obvodu

Zadajte odpor    R1:
Zadajte odpor    R3:
Zadajte odpor    R2: 
Zadajte odpor    R4: 
Zadajte napätie  U1:
Zadajte napätie   U2: