Výpočet uzlových napätí


Zapojenie obvodu

Zadajte odpor    R1: 
Zadajte odpor    R3: 
Zadajte odpor    R5: 
Zadajte odpor    R2: 
Zadajte odpor    R4: 
 
Zadajte napätie  U1: 
Zadajte napätie  U2: