Modelovanie a Riadenie Dynamických Systémov

Parametre simulácie:Valcové nádrže

Doba simulácie:      Perióda vzorkovania:   

Parametre modelu:

Počiatočné podmienky:  h1(0)=      h2(0)= 

Otvorenie 1. ventilu (pv1):     Otvorenie 2. ventilu (pv2): 


Žiadaná výška hladiny (hžiadané): 
Porucha:      Metóda syntézy: