Simulácia uzavretého regulačného obvodu

A B
C D
Počiatočné podmienky: Vzorkovanie[s]:
Zosilnenie regulátora: Trvanie simulácie [s]:
Integračná zložka: Derivačná zložka: