Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Babák M., Chládek L.: Architektúra a technické vlastnosti jednočipových mikrořadiču 8051 Tesla Eltos IMA Praha, 1987
[2]   Babák M., Laurynová V.: Programovací jazyk ASEMBLER 8051 Tesla Eltos IMA Praha, 1987
[3]   Skalický P.: Mikroprocesory řady 8051 BEN-technická literatúra, Praha, 1998
[4]   Levický D.: Mikropočítačové systémy II Edičné stredisko VŠT Košice, 1990
[5]   Šnorek M.: Standardní rozhraní PC Vydavateľstvo GRADA, Praha 1992
[6]   Burger I.: Stykové obvody mikropočítačov ALFA Bratislava, 1990