Podklady k predmetu

Literatúra:

Inštrukčný set 8051
Architektúra a technické vlastnosti JM 8051
Programovací jazyk Asembler 8051

Katalógové listy jednočipových mikropočítačov:

Overview JM 80C552
Datasheet JM 80C552
Datasheet JM 80C51
Datasheet JM C8051F350
Datasheet JM ATmega328
Datasheet JM STM32F107
Reference Manual JM STM32F107

Katalógové listy stykových obvodov:

Datasheet IC INTEL 8155
Datasheet IC INTEL 8255
Datasheet IC INTEL 8253
Datasheet IC INTEL 8251
Datasheet IC INTEL 8250

Schéma prípravku
Bloková schéma TIM0 a TIM1

Zoznam zadaní 2016/2017:

Zadania Assembler
Zadania C

Programovacie prostredie Keil uVision 4:

Keil uVision oficialna stranka
Keil uVision inštalačka demo

Vzorové programy:

Vzorový projekt s knižnicou v jazyku C
Vyorový projekt vo forme GIT repozitáru

Osnova prednášok: (link)