Akčné členy

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Akčné členy alebo aktuátory slúžia na interakciu systému s okolím. Premieňajú energiu. Zvyčajne elektrickú na kynetickú, ale môžu aj na svetelnú alebo tepelnú.

Motory

Motor slúži na zmenu elektrickej energie na kynetickú. Slúži na pohyb časti alebo celého robota.

 • Rotačné motory po privedení prúdu vykonávajú kruhový pohyb.
 • Lineárne motory po privedení elektrického prúdu vykonávajú posun po priamke vpred. Lineárny pohyb
 • Optické zobrazovače

  Jedná sa o displeje a rôzne optické indikátory. Slúžia na oboznámenie obsluhy alebo okolia so stavom robota. Samotné osvetlenie sa môže považovať za aktuátor (rozsvietenie svetla v izbe)

 • TFT displej funguje na princípe RGB matice ktorá prekrýva biele svetlo v pozadí a tým mieša farby.
 • LED displej miesto prekrývania farby na pozadí emituje jednotlivé zložky RGB matice. Oproti TFT má lepšu čiernu, lepší kontrast a ostrejšie farby.
 • LCD displeje fungujú na princípe zmeny orientácie LCD kryštálov pod napätím. Zvyčajne je farebné podsvietené pozadie a kryštál zatmaví popredie
 • Podsvietenie robotov s UI

  Každý robot s náznakom umelej inteligencie musí mať modré a červené podsvietenie aby bolo človeku okamžite jasné či je robot dobrý alebo zlý. [[1]]

  Tepelné aktuátory

  Systém môže na okolie vplývať aj tepelne. Či už ohrievaním alebo chladením. Každý elektrický obvod produkuje odpadové teplo, ale to nie je regulovateľné a už vôbec nie je žiadané. Za tepelný aktuátor sa dá považovať iba systém ktorý produkuje tepelnú energiu cielene.

 • Odporové ohrievače slúžia na ohmovom zákone <math>R=U/I</math> elektrickom výkone <math>P=U*I</math> Pretekajúci prúd cez odpor produkuje teplo
 • Peltierový článok je elektrický komponent ktorý dokáže presúvať teplo z jednej strany článku na druhú. Tým vytvára rozdiel teploty medzi stranami článku. Ak dokážeme teplú stranu ochladiť na teplotu okolia, na opačnej strane dostaneme teplotu omnoho nižšiu.