Diracova funkcia (delta)

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie
Obraz Diracovej funkcie je veľmi dôležitý, pretože sa často používa na získanie impulznej charakteristiky systému. Impulzná charakteristika je odozva systému na diracov impulz.

DiracovImpulz.jpg

Impulzná funkciu, ktorá je znázornená na obrázku vyššie, môžeme písať ako u(t) = δ(t), kde:

δ(t) = ∞, t = 0

δ(t) = 0, t != 0

Laplaceov obraz Diracovej funkcie je:

LODiracovejDelty.jpg


Viď tiež:
skoková/rampová funkcia
Heavisidov (jednotkový) skok

Referencie

Bakošová, M., Fikar, M., Oddelenie informatizácie a riadenia procesov, Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky, FCHPT STU v Bratislave [1]