Diskusia:Hlavná stránka

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

PLC - Programmable Logic Controller


I/O systém

vstupno/výstupný systém Sekcia PLC, do ktorej sú pripojené senzory a akčné členy. Takto môže CPU (Central Process Unit) monitorovať a kontrolovať stroj, proces a celý systém. Jeho účelom je podmieniť vstupy rôznych signálov do regulátora a výstup z regulátora, ako aj zabezpečiť izoláciu medzi PLC a často "rušivým" prostredím.

IOSystemPLC.jpg

Napájania systému

Tretím najväčším hlavným komponentom je napájací zdroj. Nízkoúrovňové jednosmerné napätie potrebné na riadenie elektronických obvodov a ostatných komponentov programovateľného regulátora. Dôležitým bodom, že napájací systém PLC je navrhnutý len na napájanie vnútorných operácií I/O modulov a CPU. Výkon potrebný na prevádzku zariadení v teréne je zvyčajne odvodený z externých zdrojov napájaných užívateľom.

Programovacie jazyky

Rebríkové schémy PLC môže byť jednoducho programovateľné pomocou takzvaných rebríkových schém. Nie je to metóda, ktorá pripomína dizajn obvodov ale je metódou ich reprezentácie (napr. elektrický, pneumatický alebo hydraulický obvod). Rebríkové schémy sú postavené na logickej postupnosti, preto programátor PLC musí mať základné znalosti v oblasti logiky spínania, koncepcie kombinovaného a sekvenčného obvodu a základných logických konceptov "NOT", "YES", "AND", "OR" a "XOR".

Štruktúrovaný text Štruktúrovaný text (ST - Structured Text) je high level programovací jazyk podobný ako Pascal. ST je vyvinutý a publikovaný od spoločnosti International Electro technical Commision (IEC) in IEC 61131-3 medzinárodným štandardom z roku 1993. Výhodou je, že programátor nemusí ovládať programovanie pomocou rebríkových schém.

Funkčné bloky Existujú mnohé limity a obmedzenia, ktoré plynú z originálnych zavedených v štandardoch programovanie PLC podľa štandardu IEC 61131-3. Function Block Diagram (FBD) grafický jazyk sa jednoducho linkuje na dátový tok medzi vstupné a výstupné premenné. Každý funkčný blok ma svoj vlastný charakteristický algoritmus keď je budený vstupným signálom.

Zdroje

Kniha: Programmable Logic Controllers – the Complete Guide to the Technology, by C.T. Jones Kniha: Automation with Programmable Logic Controllers, by Peter Rohner Kniha: PLC Controls with Structured Text (ST): IEC 61131-3 and best practice ST programming, by Tom Mejer Antonsen Kniha: Modelling Control Systems Using IEC 61499: Applying Function Blocks to Distributed Systems, by Rober Lewis