Industry 4.0

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Vitajte na neoficiálnej wikistránke študentov odboru Kybernetika.

Dôležité: väčšina obsahu na tejto wikistránke je výsledkom spoločnej práce študentov odboru Kybernetika v rokoch 2016-2019 a nebol autorizovaný príslušnými vyučujúcimi, t.j. nejedná sa o oficiálny študijný materiál. Ak chcete stránku využiť pre vlastnú potrebu, odporúčame všetky informácie dôkladne overiť s využitím spoľahlivých zdrojov (knihy, učebnice, odborné články uvedené v zozname zdrojov príslušného článku, informačnom liste predmetu alebo odporúčané vyučujúcimi) a k neodzdrojovaným informáciám pristupovať s maximálnou opatrnosťou.

V prípade, že máte záujem prispieť k zlepšeniu alebo rozšíreniu wikistránky, je nutné vytvoriť si používateľský účet a počkať na pridelenie editovacích práv. Vopred Vam v mene priaznivcov odboru Kybernetika ďakujeme.

Priemyselné revolúcie and budúci pohľad

Industry 4.0 (inak Priemysel 4.0) je názov pre súčasný trend automatizácie a výmeny dát vo výrobných technológiách. Zahŕňa kyber-fyzikálne systémy, internet vecí, cloud computing a kognitívne výpočty. Industry 4.0 je všeobecne označovaný ako štvrtá priemyselná revolúcia.

Industry 4.0 vytvára to, čo sa nazýva "inteligentná továreň". V modulárnych štruktúrovaných inteligentných zariadeniach kyber-fyzikálne systémy monitorujú fyzické procesy, vytvárajú virtuálnu kópiu fyzického sveta a robia decentralizované rozhodnutia. Prostredníctvom internetu vecí [1] kyber-fyzikálne systémy komunikujú a spolupracujú navzájom a s ľuďmi v reálnom čase.

Názov

Termín "Industrie 4.0" pochádza z projektu v špičkovej technológii nemeckej vlády, ktorý podporuje informatizáciu výroby.

Termín "Industrie 4,0" bol oživený v roku 2011 na veľtrhu v Hannoveri. V októbri 2012 pracovná skupina pre Industry 4.0 predstavila nemeckej federálnej vláde súbor odporúčaní implementácie Industry 4.0. Členovia pracovnej skupiny Industry 4.0 sú uznávaní ako zakladatelia a hnacia sila za Priemyslom 4.0.

Dňa 8. apríla 2013 na veľtrhu v Hannoveri bola predložená záverečná správa pracovnej skupiny Industry 4.0.

História

Industry 4.0 opisuje súvislú digitalizáciu všetkých procesov. Industry 4.0 je ďalší stupeň priemyselnej revolúcie. Tu sú skoršie zlomové fázy:

Prvá priemyselná revolúcia (mechanizácia)

Prvá priemyselná revolúcia začína v Európe v druhej polovici 18. storočia a označuje prechod z agrárneho hospodárstva na masovú výrobu s deľbou práce.

Druhá priemyselná revolúcia (elektrifikácia)

Okolo roku 1860 začína na celom svete druhá priemyselná revolúcia. Elektrická energia umožňuje ďalšiu racionalizáciu výrobných procesov.

Tretia priemyselná revolúcia (automatizácia)

V 60. a 70. rokoch 20. storočia začína tretia priemyselná revolúcia. Počítačová technika a mikroelektronika opäť priniesli obrat.