Lineárny

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Lineárne systémy sú také systémy, pre ktoré platí zákon superpozície.
Tento zákon možno vyjadriť rovnicou

 y = T(a1u1 + a2u2)
   = a1T(u1) + a2T(u2)
   = a1y1 + a2y2


kde T je lineárny operátor a a1, a2 sú reálne čísla.
Ak pre proces definujeme z hľadiska priestoru a času súbor typicky významných vlastností, dôležitých pre cieľ nášho skúmania, potom hovoríme, že sme na objekte - procese definovali systém.