Modely a riadenie priemyselných procesov

Z Kybernetika - TUKE
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Obsah cvičení

1. týždeň

 • Formy opisu dynamických systémov - diferenciálne rovnice, prenosová funkcia stavový opis
 • Transformácie opisu medzi jednotlivými formami
 • Zostrojenie opisu modelu z pólov a zosilnenia
 • Poznámky z cvičenia

2. týždeň

 • Impulzná a prechodová charakteristika - výpočet z diferenciálnych rovníc a z prenosovej funkcie
 • Frekvenčné charakteristiky systému
 • Význam pólov systému - dominancia pólov, stabilita, rád systému
 • Použitie Control Toolboxu v MATLABe
 • Priama (Newtonova) metóda modelovania mechanických systémov
  • 2 vozíky s pružinou a tlmičom
  • Navijak so závažím

3. týždeň

 • Modelovanie mechanických systémov s použitím Lagrangeových rovníc
  • Závažie na pružnom závese s tlmičom
  • Fyzikálne kyvadlo
  • Otočné rameno so závažím na pružine
  • Navijak so závažím

4. týždeň

 • Modelovanie elektrických systémov

5. týždeň

6. týždeň

7. týždeň

 • Zápočtová písomka (20b)
  • Modelovanie fyzikálneho systému
  • Identifikácia systému

8. týždeň

9. týždeň

10. týždeň

11. týždeň

12. týždeň

 • Modelovanie a syntéza regulátorov pre pneumatické a tepelné systémy

13. týždeň

 • Zápočtová písomka (20b)
  • Modelovanie a riadenie hydraulických, pneumatických a tepelných systémov v prostredí Simulink

Externé odkazy