TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY
KATEDRA KYBERNETIKY A UMELEJ INTELIGENCIE

Analýza a riadenie simulačných modelov
nelineárnych dynamických systémov
     Hydraulický systém Gulička na ploche        
      
vypracoval:  Štefan Jajčišin
konzultant:   doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.
Stránka je súčasťou bakalárskej práce Modelovanie a riadenie dynamických systémov v prostredí Matlab/Simulink a prezentuje časť jej výsledkov,
Košice 2008.

Optimalizované pre rozlíšenie 1024 x 768 px a MSIE 6.0.