Khepera II


 

Khepera II

Khepera II je miniatúrny mobilný robot, ktorý bol vyvinutý švajčiarskou spoločnosťou K-team corporation pre potreby výskumu a vzdelávania. Pomocou mobilného robota Khepera II je možné simulovať rôzne druhy pohybov, preto sa často využíva na testovanie navrhnutých algoritmov modelovania a riadenia systémov, ktoré majú podobne ako Khepera II nelineárne dynamické vlastnosti.

 

Simulačné overenie navrhnutých algoritmov

Jednotlivé metódy riadenia simulačného modelu Khepery II je možné simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera.
Napíšte nám , © 2009, KKUI FEI TU Košice