Bakalárske štúdium

Základy automatického riadenia

2. ročník - zimný semester (2015/16) / 1. ročník - letný semester

Počítače a algoritmizáca

1. ročník - letný semester

Simulačné systémy

2. ročník - zimný semester

Jednočipové mikropočítače

2. ročník - zimný semester

Prvky riadiacich systémov

2. ročník - zimný semester

Simulačné systémy v hospodárskej informatike

2. ročník - letný semester

Optimálne riadenie hybridných systémov

3. ročník - zimný semester

Počítačové systémy v riadení

3. ročník - zimný semester

Inžinierske štúdium

Riadenie a umelá inteligencia

1. ročník - letný semester

Optimálne a nelineárne systémy

1. ročník - letný semester

Distribuované systémy riadenia

1. ročník - letný semester

Manažérske informačné systémy

2. ročník - zimný semester