Tepelný výmenník


Návrh a overenie algoritmu prediktívného riadenia DMC (Dynamic Matrix Control) s aplikačným využitím pre dynamický systém tepelný výmenník.


Nelineárny systém - tepelný výmenník

Tepelný systém je rúrkový výmenník tepla, ktorého vstupnou veličinou je prietok média a výstupnou velicinou je teplota ohrievanej (resp. ochladzovanej) vody.

Simulačné overenie algoritmu DMC

Metódu prediktívneho riadenia DMC je možné aj simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera priamo tu.

Mail Nikola Kabakov
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice