Manažérske informačné systémy

Aktuality

POZOR : ZMENA PRIHLASOVACÍCH ÚDAJOV PRE PRÍSTUP DO DATABÁZY

Zmena portu z 1521 na 1523

Nové prihlasovacie údaje do databázy


HOSTNAME: 147.232.25.197
PORT: 1523
SID: mis3

LOGIN a HESLO je Vaše priezvisko bez diakritiky.

Rozdelenie bodov priebežného hodnotenia (30 b)

 • a. 15 b – zadanie – 12.týždeň
 • b. 10 b – 4 priebežné odovzdávania počas semestra

  i. Dáta – 4.týždeň – 2b

  ii. Dátový model + naplnené dáta – 6.týždeň – 3 b

  iii. Vytvorená dátová kocka v AWM – 8.týždeň – 2 b

  iv. 3 ukážkové analýzy –11.týždeň - AWM, Oracle BI Excel, Oracle discoverer – 3 b

 • c. 5 b – písomka – 9.-10.týždeň
 • Podmienky pre realizáciu zadania

 • min. 10000 záznamov
 • min. 4 dimenzie - min. v 3 z nich viac než 1 hierarchická úroveň
 • v rámci dimenzie (entity) musia byť jednoznačne špecifikované hierarchické úrovne
 • povinná dimenzia - dátum - viac než 1 rok
 • dáta musia obsahovať sledovaný fakt - numerická hodnota - kumulovateľná
 • Rozvrh predmetu

  , Rozvrh predmetu
  Deň H O D I N Y
  07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
  PO   Cvičenie
  V4 109 (V144)
  Ing. Koska

  01.sk
   
  UT  
  ST Cvičenie
  V4 109 (V144)
  Ing. Durkáč

  02.sk
    Cvičenie
  V4 109 (V144)
  Ing. Koska

  03.sk
   
  ŠT Prednáška
  KKUI virtual
  doc. Jadlovský

   
  PI  
  Zdroj: MAIS