Zoznam odporúčanej literatúry

  1. [1]LACKO, Ľuboslav: Databáze: datové sklady, OLAP a dolování dat

  2. [2]OCELÍKOVÁ, Eva: Databázové systémy a jazyk SQL

  3. [3]Prípadová štúdia - Tvorba MIS

  4. [4]ISO - Systémy manažérstva kvality