Simulácia riadenia TITO systému adaptívnym STC regulátorom

Týmto odkazom P_TITO_PPa_D sa otvorí stránka popisujúca príklad zapojenia simulačnej schémy pre riadenie TITO systému STC regulátorom. Schéma je zostavená z blokov knižnice STCLIB. Ďalej na stránke sú zobrazené výsledky získané pri symulačnom overovaní tejto schémy na uvedenom príklade. Stránka v druhej časti obsahuje formuláre pomocou ktorých možno parametre symulácie zmenit a poslať tieho todnoty na MWS server na opätovné prepočítanie simulácie. Výsledky sa zobrazia na mieste pôvodného príkladu.

Simulácia riadenia TITO systému neadaptívnym regulátorom

Týmto odkazom P_TITO_PPd_D sa podobne ako v predošlom prípade otvorí stránka prezentácie príkladu simulácie riadenia TITO systému neadaptívnym regulátorom. Tiež možno meniť parametre tejto symulácie a sledovať tak vlastnosti tohto riadenia.

Simulácia riadenia TITO systému adaptívnym STC regulátorom s kompenzátorom K4

Týmto odkazom P_TITO_PPKa_D sa otvorí stránka popisujúca príklad zapojenia simulačnej schémy pre riadenie TITO systému STC regulátorom s kompenzátorom K4.

Simulácia riadenia TITO systému neadaptívnym regulátorom s kompenzátorom K4

Týmto odkazom P_TITO_PPKd_D sa otvorí stránka popisujúca príklad zapojenia simulačnej schémy pre riadenie TITO systému neadaptívnym regulátorom s kompenzátorom K4.