Model helikoptéry CE 150


Model helikoptéry CE 150

Mnohorozmerný prirodzene nestabilný systém s tromi riadiaci vstupmi a dvomi vymeranými výstupmi. Umožňuje širokú škálu experimentov, návrh regulátorov vychádzajúc z prenosovej funkcie (pri zrušení interakcie hlavnej a pomocnej vrtule), stavové spätnoväzobné riadenie, robustné riadenie pri zmene ťaziska helikoptéry, ...

Simulačné overenie navrhnutých algoritmov

Jednotlivé metódy riadenia simulačného modelu helikoptéry CE 150 je možné aj simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera.
© 2006 Michal Lukáč & Richard Lonščák.