Prvky riadiacich systémov

Výstup bakalárskej práce, výukový portál

Aktuality

Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Počítačové systémy v riadení ak:

  • vypracuje funkčné zadanie
  • pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Okruh otázok ku skúške: Otázky ku skúške

Informácie o predmete

Garant predmetu: doc. Ing. Ján JADLOVSKÝ, CSc.
Prednášajúci: doc. Ing. Ján JADLOVSKÝ, CSc.
Cvičiaci: doc. Ing. Ján JADLOVSKÝ, CSc. Ing. Lukáš Koska
Laboratórium: V109 V146

Rozvrh predmetu

Rozvrh predmetu
Deň H O D I N Y
06:45 – 07:30 07:30 – 08:15 08:15 – 09:00 09:10 – 09:55 09:55 – 10:40 10:50 – 11:35 11:35 – 12:20 12:20 – 13:05 13:30 – 14:15 14:15 – 15:00
Pondelok  
Utorok  
Streda  
Štvrtok   Prvky riadiacich systémov
V4_146(V101b)
doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
P

01. sk
Prvky riadiacich systémov
V4_146(V101b)
Ing. Lukáš Koska
CL

01. sk
 
Piatok  
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 08.09.2017 10:53
Konzultácie k cvičeniam

Ing. Koska – streda 9:10 – 10:40 V101b