Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Jadlovský J., Papcun P., Čopík M.: Distribuované systémy riadenia, FEI TU, elfa Košice, 2013, ISBN 978-80-8086-227-5
[2]   Kováč F.: Distribuované riadiace systémy, Vydavateľstvo STU Bratislava, 1998
[3]   Janeček, J.: Distribuované systémy, Vydavatelství ČVUT Praha, 1993
[4]   Veselý, V.: Navrhovanie a projektovanie ASR TP, ALFA Bratislava, 1992
[5]   Havlice, Z.: Modelovanie a prototypovanie pri projektovaní informačných systémov, Academic Press Elfa, s.r.o., Košice, 1999
[6]    Firemná literatúra spoločností ORACLE, IBM