Skip Navigation LinksHome -> Zadania
Zadanie č. 1:
Vytvorte aplikáciu pre Klient/Server komunikáciu na posielanie správ medzi klientom a serverom. Pri pripojení klient obdrži informáciu koľko klientov bolo na daný server pripojených a z akých IP adries. Sučasne aj viac klientov(TCP/IP).

Počet riešiteľov: 2
Mená: Kalivoda Jakub, Červeňák Peter

Zadanie č. 2:
Napíšte program pre Klient/Server aplikáciu, kde server príma informáciu od klienta vo forme textovej správy a operácie, ktorá sa s ňou má vykonať.
1 – zistí počet slov v správe,
2 – pošle správu späť ale otočenú,
3 – pošle počet čísel v správe.
(TCP/IP)


Počet riešiteľov: 2
Mená: Tománek Marek, Nagy Erik

Zadanie č. 3:
Posielanie súboru po sieti, klient obdrzi výpis obsahu adresára a vybraný súbor príme poSieti (TCP/IP - Windows).

Počet riešiteľov: 2
Mená: Matys Matúš, Kundek Ján

Zadanie č. 4:
Napíšte program na Klient/Server aplikáciu, kde server príma informáciu od klienta vo forme textovej správy,
„op1 číslo1“ – umocní číslo a pošle naspäť,
„op2 číslo1 číslo2“– vykoná súčet,
„op3 číslo1 číslo2 číslo3“– určí aritmetický priemer,
výsledok pošle klientovi. V prípade, že počet čísel nezodpovedá typu operácie pošle klientovi správu. UDP/IP(Windows)


Počet riešiteľov: 2
Mená: Maretta Ivan, Fek Michal

Zadanie č. 5:
Vytvorte aplikáciu pre distribuovane výpočty (1 server, 2 klienti). Server pošle každému z klientov nejakú úlohu (napr. prvý klient vykonávajúci súčet dostane dva nahodne vygenerovane operandy, a druhy klient vykonávajúci rozdiel dostane tiež dva pôvodne operandy). Každý klient svoju úlohu vyráta a pošle výsledok spať serveru, ktorý nad týmito 2 úlohami urobí konečnú operáciu(na základe výsledkov určí povodne čísla). TCP/IP

Počet riešiteľov: 2
Mená: Vokulič Jakub, Olekšák Jozef

Zadanie č. 6:
Vytvorte aplikáciu Klient/Server. Klient pošle serveru spustiteľný program a parametre a server spusti poslaný program nad poslanými dátami. Nakoniec vráti výsledok (TCP/IP).(TCP/IP)

Počet riešiteľov: 2
Mená: Lojka Tomáš, Kopčík Michal

Zadanie č. 7:
Napíšte program na Klient/Server aplikáciu, kde server príma informáciu od klienta vo forme textovej správy,
„op1 číslo1 číslo2 číslo3 číslo4“ – min a max,
„op2 číslo1 číslo2 číslo3 číslo4“– vykoná súčet,
„op3 číslo1 číslo2 číslo3 číslo4“– určí aritmetický priemer,
výsledok pošle klientovi. V prípade, že počet čísel nezodpovedá typu operácie pošle klientovi správu. TCP/IP.

Počet riešiteľov: 2
Mená: Uličný Martin, Tresa Patrik

Zadanie č. 8:
Vytvorenie komunikácie na spôsob "talk" (TCP/IP).

Počet riešiteľov: 2
Mená: Kundrát Štefan, Kavečanský Jozef

Zadanie č. 9:
Napíšte program pre Klient/Server aplikáciu, kde server zistí, akú IP adresu ma klient a pošle mu ju spať nasledujúcemu klientovi. V prípade, že sa klient pripojí dvakrát za sebou server sa zavrie (TCP/IP).

Počet riešiteľov: 2
Mená: Brunik Jozef, Linkesch Marek

Zadanie č. 10:
Vytvorte aplikáciu pre Klient/Server komunikáciu. Vytvorte viacero serverov, ktoré rôzne matematické operácie (každý inú – súčet, rozdiel, delenie, násobenie,...). Klient sa pokúsi pripojiť na servery na základe zadaného rozsahu portov, pošle požadovanú operáciu a operandy na ktoré odpovie len jeden server (TCP/IP).

Počet riešiteľov: 2
Mená: Gazdíková Katarína, Fačkovcová Ema
Naprogramujte zadanie v jazyku C alebo C++ pre OS Linux alebo Windows2008 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI