Cvičenie č.8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

Náplň

Späť

Cvičenie č.12

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

Náplň

Späť

Cvičenie č.13

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

Náplň

Späť