Zoznam prednášok:


Prednáška č. 4: Snímače a akčné členy (Prehľad)

Obsah prednášky:

 • Charakteristika snímačov a ich delenia do skupín podľa charakteristických parametrov
 • Rozdelenie na základe účelu využitia fyzikálnej veličiny - procesné veličiny
 • Rozdelenie na základe typu snímanej veličiny
 • Rozdelenie na základe fyzikalnej veličiny
 • Rozdelenie na základe výstupu meracej veličiny vzhľadom na merací a riadiaci systém


Späť

4. prednáška

Prednáška č. 5: Snímače teploty

Obsah prednášky:

 • meranie teploty s termistorom
 • meranie teploty na baze teplomera Pt-100
 • meranie teploty s využitím Termočlánku
 • meranie teploty pomocou polovodičového teplomera s výstupom RS-232
 • meranie teploty na báze pyrometrov a prostriedkov priemyselnej termovízie


Späť

5. prednáška

Prednáška č. 9: Proximitné snímače

Obsah prednášky:

 • Optické proximitné snímače
 • Indukčné proximitné snímače
 • Kapacitné proximitné snímače
 • Čiarové kódy
 • RFID (Radio Frekvency Identification) Rádio-frekvenčné identifikátory


Späť

9. prednáška