Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Tůma J., Wagnerová R.,Farana R., Landryová L.: Základy automatizace TU Ostrava, 2007, ISBN 978-80-248-1523-7, pdf

Ďalšie zdroje