Zoznam cvičení:


Cvičenie č. 1

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • Úvod.
 • Všeobecný rozbor náplne predmetu.
 • Špecifikácia cieľov a poslania cvičení.
 • Programovanie v jazyku C

Úlohy na samostatné riešenie

 1. Vypíšte "Hello World!" n-krát, n načítajte z argumentu programu.
 2. Vydeľte 2 zadané čísla a vypíšte reálny výsledok, celočíselný výsledok a zvyšok po delení.
 3. Načítajte zoznam čísel zo súboru, usporiadajte ich a zapíšte do pôvodného súboru.
 4. Spočítajte a vypíšte počet slov v textovom súbore.
 5. Zmeňte hodnotu premennej pomocou dereferencie smerníka a vypíšte jej adresu (HEX).
 6. Vypíšte jednotlivé bajty ľubovolnej 2+ bajtovej premennej a jej adresy. Zmeňte endián tejto premennej pomocou vlastnej funkcie a opäť vypíšte jej štruktúru v pamäti. (Vypísať vstup a výstup funkcie v hexadecimálnom tvare.)
 7. Zavolajte funkciu MessageBox z knižnice User32.dll. (pokúste sa nalinkovať knižnicu staticky aj dynamicky little HELP)

Späť

Cvičenie č. 3

3. cvičenie

Náplň cvičenia:

Prístup k registrom z Windows aplikácií
 • Sysman
 • Sériové rozhranie (RS-232):
  • komunikácia medzi dvoma počítačmi pomocou OS Windows XP:
   • Komunikácia pomocou sériovej linky C/C++
    • short Inp32(short PortAddress)
     void Out32(short PortAddress, short data)
     `LoadLibrary`
     `GetProcAddress`
   • Komunikácia pomocou sériovej linky C#
    • using System.Runtime.InteropServices;
     [DllImport("inpout32.dll")]
     Int16 Inp32(Int16 PortAddress);
     [DllImport("inpout32.dll")]
     void Out32(Int16 PortAddress, Int16 data);
    • Prijímač
    • Vysielač
   • Komunikácia pomocou sériovej linky .NET: Projekt 3
 • Knižnica inpout32.dll

Späť

Cvičenie č. 4

4. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • Komunikácia pomocou sériovej linky .NET
 • Console application hint
 • Windows application hint1 hint2 hint3
Prerušovací podsystém počítačov
 • Sysman
 • dos.h :
  • interrupt
  • getvect
  • setvect
  • int86
 • Komunikácia RS232 pomocou SW prerušení

Späť

Cvičenie č. 5

5. cvičenie

Náplň cvičenia:

Späť

Cvičenie č. 7

7. cvičenie

Náplň cvičenia:

Programovateľný čítač-časovač [8253/8254]
 • 3 kanaly:
  • 0: generuje IRQ0 pri nábežnej hrane výstupu, defaultne nastavený na 18.2 Hz
  • 1: slúžil na obnovovanie DRAM
  • 2: PC reproduktor
 • Datové a konfiguračný port: 0x40 - 0x43

Späť

Cvičenie č. 8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

Konzultácie ku zadaniu 1

Späť

Cvičenie č. 9

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

Späť

Cvičenie č. 10

10. cvičenie

Náplň cvičenia:

Späť

Cvičenie č. 13

13. cvičenie

Náplň cvičenia:

Späť