Zoznam odporúčanej literatúry

[1]   Jadlovský J., Papcun P.: POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY V RIADENÍ TUKE, 2015,  PDF
[2]   Jadlovský J.: Otázky na ústnu skúšku z PSvR ,  [ PDF ]
[3]   Richter J.: Windows - pro pokročilé a experty Computer Press 1997
[4]   Kruglinski D. J., Shepherd G., Wingo S.: Programujeme v Microsoft Visual C++ Computer Press 2000
[5]   Šnorek M.: Standardné rozhraní PC Grada, Praha, 1992
[6]   White R.: Jak funguji počítače SoftPress, Praha, 2003