Počítačové systémy v riadení

Aktuality

Informácie o predmete

Cieľom predmetu je poskytnúť základné poznatky z oblasti technickej podpory na vývoj aplikácií na PC pod operačným systémom s dôrazom na aplikácie rozhraní počítačov v riadení. V nadväznosti na základy algoritmizácie a programovania v jazyku C prehĺbiť vedomosti študentov tak, aby pri tvorbe aplikácii boli schopní využívať prvky operačného systému, prerušovacieho systému a štandardných rozhraní PC v riadení.
, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Laboratórium:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Počítačové systémy v riadení ak:
  • - vypracuje funkčné zadanie 1 a zadanie 2,
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.
  • Zoznam zadaní - skupina streda

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
Deň H O D I N Y
07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
PO  
UT  
ST   Cvičenie
V4 146 (101b)
Ing. Tkáčik

01. sk
  Cvičenie
V4 146 (101b)
Ing. Tkáčik

02. sk
 
ŠT   Cvičenie
V4 146 (101b)
Ing. Tkáčik

03. sk
Prednáška
L9 B520
doc. Jadlovský, CSc.

01. sk, 02. sk, 03. sk
 
PI  
Zdroj: MAIS
Konzultácie k cvičeniam