Základy automatického riadenia

Aktuality

V utorok 28.11.2017 o 10:50 sa uskutoční zápočtová písomka zo ZAR v 519-ke, účasť študentov povinná
Každý študent si na zápočtovú písomku donesie dvojhárok, písacie potreby a Laplaceov slovník

Informácie o predmete

, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Základy automatického riadenia ak:
  • - napíše priebežnú písomku zo základných pojmov prednášok a cvičení za 5 bodov,
  • - napíše 1. písomku v 7. týždni LS za 10 bodov, napíše 2. písomku v 12. týždni za 15 bodov, z obidvoch písomiek získa v súčte minimálne 13 bodov/max 25 bodov (ak získa menší počet bodov ako 13, tak píše opravnú písomku),
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
                                 
Deň H O D I N Y
06:45 - 07:30 07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00
Pondelok  
Utorok   Základy automatického riadenia
L9-B_519
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.
P

01. sk, 02. sk, 03. sk, 04. sk, 05. sk
  Základy automatického riadenia
V4_V144
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
CN

01. sk
 
Streda  
Štvrtok   Základy automatického riadenia
V4_V144
Ing. Lukáš Koska
CN

05. sk
Základy automatického riadenia
V4_V144
Ing. Lukáš Koska
CN

04. sk
 
Piatok   Základy automatického riadenia
V4_V144
Ing. Dominik Vošček
CN

02. sk
Základy automatického riadenia
V4_V144
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
CN

03. sk
 
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 25.09.2017 11:39
Konzultácie k cvičeniam
  • - Dr. Jadlovská - pondelok 9:10 - 10:40 V101b
  • - Ing. Vošček, Ing. Koska - streda 12:20 - 13:05 V101b
  • - Doc. Jadlovská, Dr. Jadlovská - piatok 12:20 - 15:00 V101b