Základy automatického riadenia

Aktuality

Opravná zápočtová písomka bude 23.5.2016 (pondelok) o 15:00 v miestnosti V101b v budove V4.

Informácie o predmete

, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Základy automatického riadenia ak:
  • - napíše priebežnú písomku zo základných pojmov prednášok a cvičení za 5 bodov,
  • - napíše 1. písomku v 7. týždni LS za 10 bodov, napíše 2. písomku v 12. týždni za 15 bodov, z obidvoch písomiek získa v súčte minimálne 13 bodov/max 25 bodov (ak získa menší počet bodov ako 13, tak píše opravnú písomku),
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
Deň H O D I N Y
07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
PO  
UT  
ST Prednáška
L9 B519
doc. Jadlovský
doc. Jadlovská

B5, B6
 
ŠT   Cvičenie
PC 16
Jadlovská, PhD.

B5
Cvičenie
PC 17
Ing. Vošček

B6
 
PI  
Zdroj: MAIS