Aplikácie

  1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
  2. (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)
  3. Knižnica hydraulických modelov
  4. (Tomčák, M.: Spracovanie tutoriálov aplikačného využitia knižnice hydraulických systémov a Toolboxu SimHydraulics v modelovaní hydraulických systémov - súčasť BP, 2013)
  5. M9. Matematický model robota s diferenciálnym kolesovým podvozkom
  6. (Klein, T.: Modelovanie, simulácia a riadenie dvojkolesového mobilného robota - súčasť BP, 2015)

Zaujímavé odkazy

  1. Okná CERN-u dokorán II
  2. (popularizačný blok prednášok)
  3. Prezentácia úloh riešených na projekte ALICE v CERN-e Výskumným centrom moderných metód riadenia a priemyselnej informatiky