Základy automatického riadenia

Aktuality


13.12.2018 o 15:00 bude prednáška z predmetu ZAR v miestnosti 519/520.

Na zápočet 26.11.2018 o 15:00 v ZP4 si doneste Laplaceov slovník a čistý dvojhárok.

Informácie o predmete

, Informácie o predmete
Garanti predmetu:
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Podmienky udelenia zápočtu:
Študent získa zápočet (max. 30 bodov, min. 16 bodov) z predmetu Základy automatického riadenia ak:
  • - napíše priebežnú písomku zo základných pojmov prednášok a cvičení za 5 bodov,
  • - napíše 1. písomku v 7. týždni LS za 10 bodov, napíše 2. písomku v 12. týždni za 15 bodov, z obidvoch písomiek získa v súčte minimálne 13 bodov/max 25 bodov (ak získa menší počet bodov ako 13, tak píše opravnú písomku),
  • - pravidelne sa zúčastňuje prednášok,
  • - má maximálne tri ospravedlnené neúčasti z cvičení.

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
                                 
Deň H O D I N Y
06:45 - 07:30 07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00
Pondelok  
Utorok   Základy automatického riadenia
L9-B_520
doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD., Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
P

01. sk, 02. sk, 03. sk, 04. sk
  Základy automatického riadenia
V4 109 (V144)
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
CN

02. sk
Základy automatického riadenia
V4 109 (V144)
Ing. Slávka Jadlovská, PhD.
CN

03. sk
Streda  
Štvrtok   Základy automatického riadenia
V4 109 (V144)
Ing. Lukáš Koska
CN

04. sk
Základy automatického riadenia
V4 109 (V144)
Ing. Dominik Vošček
CN

01. sk
 
Piatok  
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 25.09.2017 11:39
Konzultácie
  • V piatok v V520 (hl. budova) budú po dohode s prednášajúcou a cvičiacimi "Hromadné konzultácie zo ZAR" od 15:10- 16:40