Aplikácia algoritmu stavového prediktívneho riadenia na dynamický systém - helikoptéra


Návrh a overenie algoritmu stavového prediktívného riadenia s aplikačným využitím pre dynamický systém - helikoptéra.


Nelineárny dynamický systém - helikoptéra

Model helikoptéry pozostáva z konštrukcie na ktorej je v otočnom kĺbe (ktorý umožňuje horizontálne a aj vertikálne otočenie) rameno, ktoré je ku kĺbu pripevnené vo svojom strede. Na rameno sú pripevnené dva motory, jeden s funkciou hlavného motora a jeden s funkciou zadného motora. Taktiež je na zadnej časti ramena pripevnené pohyblivé závažie ktoré sa môže pohybovať pozdĺž ramena.

Simulácia pre dynamický systém helikoptéra

Metódu stavového prediktívneho riadenia je možné simulačne overiť cez Internet prostredníctvom Matlab Web Servera priamo tu.

Mail Nikola Kabakov
© 2011 CyberEduCentre KKUI FEI TU Košice