Skip Navigation LinksHome
News

Odkaz na novú web stránku predmetu nájdete tu: matlab.fei.tuke.sk/raui_new

INFORMÁCIE O PREDMETE

Riadenie a umelá inteligencia - predmet 1. ročníka inžinierskeho štúdia

Študijný program: Kybernetika a informačno-riadiace systémy

Garant predmetu: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Prednášajúci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD.

Cvičiaci: doc. Ing. Anna Jadlovská, PhD. (konzul. hodiny: )

Podmienky získania zápočtu:

2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI