Skip Navigation LinksHome -> Aplikácie
Web aplikácie
  1. Hydraulický systém dvoch nádob v interakcii a Guľôčka na ploche
  2. (Jajčišin, Š.: Analýza a riadenie simulačných modelov nelineárnych dynamických systémov - súčasť BP, 2008)
  3. Stavové riadenie laboratórneho modelu hydraulického systému - simulačný prístup
  4. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
  5. Experimentálna identifikácia simulačného modelu hydraulického systému
  6. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
  7. Potrebné vzorce
  8. (Čerkala, J.: Aplikácia výsledkov experimentálnej identifikácie v návrhu algoritmov riadenia reálneho modelu hydraulického systému - súčasť DP, 2012)
  9. Návrh algoritmov prediktívneho riadenia
  10. (Matys, M.: Prediktívne riadenie modelov fyzikálnych systémov - súčasť DP, 2013)
2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI