Skip Navigation LinksHome -> Prednášky
 • Vývoj metód automatického riadenia
 • Návrh diskrétneho regulátora s predpísanou štruktúrou
 • Modifikácie číslicových PID regulátorov
 • Návrh diskrétneho regulátora umožňujúceho ukončenie regulačného pochodu za najmenší počet krokov
 • Klasické a moderné metódy výpočtu koeficientov spojitých a diskrétnych regulátorov
 • Modelovanie a identifikácia procesov pre použitie v samonastavujúcich sa regulátoroch
 • Prehľad algoritmov samonastavujúcich regulátorov
 • Algoritmy číslicových PID regulátorov založených na modifikovanom Ziegler-Nichols kritériu
 • Inteligentné riadenie nelineárnych procesov s využitím neurónových sietí
 • Dynamické neurónové modely
 • Riadenie nelineárnych procesov na báze neurónových sietí – štruktúry riadenia na základe inverzného modelovania
 • Riadenie nelineárnych procesov s využitím neurónových sietí – štruktúry riadenia na základe odhadov parametrov procesu
2012 Katedra Kybernetiky a Umelej Inteligencie - KKUI