Distribuované systémy riadenia

Aktuality

Zmena zadanie č. 1:
Zadanie č.1 - Riadenie procesu v Matlabe pomocou C# aplikácie
Úlohou bude naprogramovať spojenie medzi C# aplikáciou a Matlabom pomocou DDE alebo OPC protokolu. V Matlabe bude bežať proces v podobe diferenciálnych rovníc
* pravdepodobne budeme musieť využiť vlastnú funkciu Runge-Kutta.
* Zopakujete si numerické riešenie diferenciálnych rovníc
* Systém môže byť lineárny alebo nelineárny minimálne druhého rádu

V C# bude naprogramovaný diskrétny regulátor.
* Aplikácia načíta aktuálne hodnoty procesu z Matlabu, regulátor vypočíta akčný zásah a aplikácia ho pošle späť do Matlabu.
* Všetky náležitosti, ako je typ regulátora, vzorkovacia frekvencia alebo metóda výpočtu konštánt regulátora je na Vás.
* Ak si nebudete vedieť dať rady, tak to urobte nasledovne:
* Úlohu riešete pre rýchlostný algoritmus riadenia, návrh riadenia najskôr overte simulačne s vhodne zvolenou vzorkovacou frekvenciou (pomôžte si zadaniami z predmetu ORHS)
* Navrhnite riadiaci zákon napríklad pomocou Naslinovej metódy a koeficienty spojitého regulátora prepočítajte na PSD diskrétny regulátor.
* pre PSD regulátor potrebujete premenné na hodnoty u(k) u(k-1) e(k) e(k-1) e(k-2) a tri konštanty, ktoré vypočítate
Zadanie musí obsahovať jednoduchú vizualizáciiu, čiže štart/stop, zmena požadovanej hodnoty a vykreslovanie grafu aspoň v Matlabe.
Funkčnosť a jedinečnosť riešenia bude kontrolovaná.

Pomôcka k riešeniu zadania

Podmienky zápočtu: tu
Zoznam 1. zadaní: tu
Zoznam esejí: tu
Zoznam esejí: tu

Rozvrh predmetu

, Rozvrh predmetu
Deň H O D I N Y
07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:05 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20
PO  
UT Cvičenie
V4 - V 144
Ing. Koska

01 sk.
 
ST   Prednáška
L9 - B 519
doc. Jadlovský

01. sk
 
ŠT  
PI  
Zdroj: MAIS