Cvičenie č. 1

1. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • oboznámenie sa s predmetom, podmienky pre udelenie zápočtu
 • vytvorenie jednoduchého programu pre PLC, postup pre nahratie programu do PLC
 • použitie základných bitových operácií, čítače/časovače

Materiál: Inštrukcie pre cvičenie 1

Cvičenie č. 2

2. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • matematické a porovnávacie operácie, logické operácie

Materiál: Inštrukcie pre cvičenie 2

Cvičenie č. 3

3. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • posuvné inštrukcie poľa a ich využitie pre ovládanie krokových motorov

Materiál: Inštrukcie pre cvičenie 3

Cvičenie č. 4

4. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • inštrukcie sekvencií, inštrukcie riadenia programu a ich využitie pre 7-segmentové panely

Materiál: Inštrukcie pre cvičenie 4

Cvičenie č. 5

5. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • komunikačné prepojenie PLC s vizualizačným prostredím Intouch a nástrojom Excel s využitím DDE komunikačného protokolu
 • vytvorenie aplikácie a jej komunikačné prepojenie s PLC s využitím OPC a DDE komunikačného protokolu

Cvičenie č. 6

6. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • komunikačné prepojenie PLC so simulačným prostredím Matlab/Simulink s využitím OPC a DDE komunikačného protokolu

Cvičenie č. 7

7. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • prepojenie PLC s vizualizačným nástrojom FtView
 • vytvorenie vizualizácie pre dotykový panel Panel View Plus 600
 • konzultácie k zadaniu č. 1

Cvičenie č. 8

8. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • odovzdanie a obhájenie zadania č. 1
 • postup vytvárania IaRS I.

Cvičenie č. 9

9. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • postup vytvárania IaRS II.

Cvičenie č. 10

10. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • postup vytvárania IaRS III.

Cvičenie č. 11

11. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • postup vytvárania IaRS IV.

Cvičenie č. 12

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • odovzdanie a obhájenie zadania č.2

Cvičenie č. 13

12. cvičenie

Náplň cvičenia:

 • zápočtový týždeň